Nyheder

Bestyrelsen

Formand

Erik Christensen
Telefon: 20201427


Næstformand

Peter Schramm
Telefon: 42500576


Kasserer

Michael Frandsen
Telefon: 20655992


Ungdomsudvalgsformand

Nicolas Vahman
Telefon: 42177356


Klubhus

Simone Voergaard
Telefon: 22921328


Senior

Peter Have
Telefon: 24240149


Padel

Andreas Sund Poulsen
Telefon: 60386554


Sekretær

Inga Jensen
Telefon: 24658074


Suppleant

Andreas Sund Poulsen
Telefon: 60386554
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer